Divecenter Veerse Meer Facebookaccount Divecenter Veerse Meer Twitteraccount

Hotel op dam bij Veere moet klein

06-06-2014

Hotel op dam bij Veere moet klein

WISSENKERKE - Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten wil dat een hotel aan de Veerse Gatdam het landschap en de Deltawerken respecteert. En dat het drijft.

 

Door Claudia Sondervan

 

Een bouwproject aan de Veerse Gatdam moet gericht zijn op het landschap van het Veerse Meer en dient de Deltawerken te respecteren. Dat stelt Rijksadviseur Landschap en Waterschap, prof. ir. Eric Luiten. Hij adviseert een flexibele, mogelijk drijvende structuur die zo nodig een nieuwe bestemming kan krijgen.

Luiten pleit voor een opbouw in modules. Daarbij benadrukt hij dat de bedrijfseconomische wensen van projectontwikkelaars niet leidend mogen zijn. Dat is in zijn ogen te veel het het geval geweest met de zes ontwerpen die tot nu toe zijn afgevallen voor een hotel aan de Veerse Dam.

De gemeente moet de regie weer nemen, zegt Luiten. Dat staat in het verslag van een overleg dat het lid van het college voor ruimtelijke advisering aan de rijksoverheid recent had over het toetsingskader dat de gemeente Noord-Beveland probeert op te stellen voor bebouwing aan de dam. Kleinschalig en luxe is volgens Luiten de trend, besluit hij zijn advies. De gemeente  Noord-Beveland wordt donderdag 12 juni gevraagd om architectenbureau RDH uit Middelburg die voorwaarden voor bebouwing nader te laten omschrijven.

Initiatiefnemer Marco Doeleman van ontwikkelaar Zeeuwse Lagune vindt dat de overheid in kringetjes blijft draaien. ,,Ik zie de dezelfde argumenten terugkomen. In 2004 heb ik een drijvend ontwerp aan de koningin mogen presenteren. Dat is in mijn opdracht door RDH architecten onderzocht. Dat is afgewezen.” Het advies van Luiten voelt wrang voor Doeleman. ,,Het was in 2005 Rijkswaterstaat die besloot dat mijn restaurant Vrouwe in de Polder verplaatst moest worden voor de herinrichting van de Veerse Gatdam. De Stuurgroep Veerse Meer van provincie, gemeenten en waterschap bepaalde dat de bouwlocatie in het Veerse Meer een toeristische hotspot moest zijn. Zij eisten dat het parkeren aan het zicht, dus onder water, onttrokken moest worden. Dat vergt stichtingskosten die moeten worden terugverdiend met een zeker bouwvolume. Dit project kan niet drijven, het moet vaste grond onder de voeten hebben, anders is het juridisch geen onroerend goed.” Doeleman zegt niettemin voor alles open te staan: ,, Wat ik weten is: hoe hoog en breed.”


Bron vermelding : geplaatst op vrijdag 6 juni 2014 in de PZC

http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/hotel-veerse-gatdam-moet-klein-en-drijvend-1.4392158

Heropening duikplaats Polredijk op 17 mei

Heropening duikplaats Polredijk op 17 mei

Na de uitbreiding en verbetering van de parkeerplaats, de aanleg van een duiktrap en de plaatsing van een informatiebord, bankje en klaphek is het de hoogste tijd voor de heropening van duikplaats Polredijk bij het Veerse Meer. Op 17 mei om 11:00 uur zal de duiklocatie officieel worden geopend door gedeputeerde van de Provincie Zeeland Carla Schönknecht, wethouder van de gemeente Veere René Molenaar en bestuurslid van de NOB Jacqueline Dankloff.

Lees meer

Wrakken vissen op het Veerse Meer

15-05-2014

Wrakken vissen op Veerse Meer

VEERE - Rijkswaterstaat en Defensie zijn bezig met een schoonmaakactie op het Veerse Meer.

Afgezonken plezierjachtjes die op de bodem liggen te vergaan en daarbij het meer vervuilen, worden opgevist. Vijf à zes kleine zeilbootjes en plezierjachtjes zal de actie naar verwachting opleveren.

Lees meer

Burgemeester Goes vindt afwezigheid politie bij controles Veerse Meer ,onacceptabel

18-04-2014

Burgemeester Goes vindt afwezigheid politie bij controles Veerse Meer ‚onacceptabel'

GOES - De Goese burgemeester ReneĢ Verhulst hekelt het feit dat toezicht en handhaving door de waterpolitie op het Veerse Meer ontbreekt.

Lees meer

Militaire oefening Veerse Meer

12-05-2014

Militaire oefening van 12 mei tot en met 16 mei omgeving Veerse Meer

Lees meer